SVOJPOMOCNÁ INŠTALÁCIA

Ak ste sa rozhodli inštalovať umelú trávu svojpomocne, prezrite si prosím náš stručný návod. Ak potrebujete poradiť obráťte sa na nás na  info@travicka.sk alebo 0908 994 118

img_divider

NÁRADIE & POMÔCKY

Pred inštaláciou Vám doporučujeme zabezpečiť si nasledujúce náradie a pomôcky:

Nepriepustná geotextília (podklad pod trávnik)
Spojovacia páska
Lepidlo na spájanie spojov
 Vrece piesku pre prípadné vyrovnanie nerovností
 Pozinkované klince, resp. skrutky

AKO NAINŠTALOVAŤ VÁŠ UMELÝ TRÁVNIK

...uistite sa, že plocha na ktorej budete vykonávať práce je bez elektrických káblov a vodovodných potrubí.
... že plocha na ktorú budete aplikovať umelú trávu je rovná, a nenachádzajú sa nanej žiadne predmety, ako kamene, korene stromov a pod.
...odporúčame použiť geotextíliu na miesta, kde sa bude inštalovať umelá tráva. Geotextíliu si môžte kúpiť priamo na našej st ránke travicka.sk.
...pod umelým trávnikom sa doporučuje 20 -30 mm drveného kameniva, velikosti zrna cca 0,5 – 2mm /pokiaľ to umožňuje miesto pokládky/. Taktiež je možné urobiť pokládku na tvrdé, rovné podložie (betón, dlažba, apod.).
... sa doporučuje pre dobré drenážne vlastnosti povrchu aplikovať do podkladných vrstiev zmes štrku rôznych frakcií. Pokiaľ sa niekde vyskytuje vysoká vlhkosť,či vysoká hladina spodnej vody, môžu sa aplikovať tzv. drenážne trúbky, ktoré v prípade veľkého dažďa odvedú prebytočnú vodu z povrchu.
... montáž pri teplotách nižších ako+10°C a za dažďa
... po celej ploche. Na miesta, ktoré potrebujete upraviť používajte ostrý nôž na orezávanie.
... pokladajte vždy rovnakým smerom.
... tesne vedľa seba, ohrňte okraje dohora a do miesta spoja položte polyestérovú podkladovú pásku šírky 300 mm, na ktorú rovnomerne rozotriete špeciálne lepidlo v šírke cca 200 mm, okraje zatlačíte do vrstvy lepidla.
... zaistiť okraje trávniku skobami ( poprípade urobiť zásyp suchým kremičitým pieskom ( zrnitosť 0,3-0,9mm)
... pozinkovanými klincami resp. skrutkami.
... prečešte kefou, k dokonalému vzhľadu.
... vyžaduje údržbu, je však menej náročný než prírodný trávnik. Čistenie sa prevádza bežnou domácou čistiacou technikou (vysávač, a pod.),alebo prúdom vody. Umelý trávnik je odolný voči klimatickým podmienkam v rámci strednej Európy. Nedoporučuje sa po povrchu umelej trávy šmýkať ťažké predmety a trvale stavať bez podložiek. Toto sú minimálne požiadavky v povinných pokynoch starostlivosti a údržby. Predstavujú, ale len základnú časť údržby a musíte ich prevádzať tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.