UMELÁ TRÁVA

Starostlivosť o umelý trávnik je veľmi dôležitá a podstatná z dôvodu zvyšovania životnosti a tiež funkčnosti trávnika. Naši špecialisti Vám dokážu rýchlo a efektívne pomôcť a vykonať údržbu Vášho umelého trávnika.

Správna údržba trávnika zvyšuje:

-Kvalitu povrchu

-Herné vlastnosti trávnika

-Životnosť

-Bezpečnosť

Správna údržba predstavuje:

 • Udržiavanie čistého povrchu
  •    Udržiavanie správnej výšky zásypu
  •    Udržiavanie vzpriameného vlákna
  •    Oprava menších defektov v trávniku
  •    Dopĺňanie granulátu

Prečesávanie trávnika

Realizujeme s kefami rôzneho tvaru.

A to z dôvodu, že trávnik je dôležité prečesať rôznymi smermi, aby sa uľahnuté vlákna narovnali.

Účelom prečesávania trávnika je :
•    Vyrovnanie zásypu v trávniku
•    Zaistiť jednotnosť povrchu
•    Zabrániť uľahnutiu trávnika

Dekompresia ( Prevzdušnenie )

Realizujeme dekompresiu prútovými bránami rôzneho typu.

Účelom dekompresie je
•    uvoľnenie udupaného  a zhutneného granulátu
•    lepšie rozloženie granulátu
•    zvýšenie elasticity povrchu

Čistenie umelého trávnika

Na čistenie umelého trávniku používame  stroj, ktorý, odstraňuje nečistoty z povrchu trávnika tým, že naberá materiál z povrchu trávnika a preosieva ho cez jemné sitá a súčasne vákuová jednotka odsáva  jemný prach a jemné nečistoty z granulátu.

Postrek proti burinám a machu

Pri starších povrchoch a pri nefunkčnej drenáži, sa môže na povrchu vyskytovať mach prípadne môžu začať rásť menej náročné buriny. V takých  prípadoch je potrebné aj umelý povrch ošetriť proti machom a burinám.

Pár tipov čomu sa určite pri využívaní trávnika vyhnite:

 1. Nepoužívajte otvorený oheň. Umelý trávnik nie je horľavý ale pri priamom styku s ohňom sa jeho vlákna znehodnotia
  2.Nepoužívajte na trávniku žiadne lepidlá, žuvačky, farby.
  3. Nepoužívajte žiadne ostré predmety, aby neprišlo k pretrhnutiu trávnika.

To platí aj pre kovový záhradný nábytok.
4. Ostré predmety nepoužívajte ani na odstraňovanie snehu a ľadu.